ما به زودی تعرفه‌های کاری خود را تغییر خواهیم داد؛ از مهلت حاضر استفاده نمایید!

معمولا هر تیم و استودیویی که کارشان «نویسندگی» و سرویس‌های مربوطه است، یک مجموعه قیمت مخصوصی دارند، اما لیستی که در زیر می‌بینید، فقط قیمتی است که توسط تیم «نویسندگی» ارائه می‌شود. گفتی است که سرویس‌های این تیم مناسب‌ترین قیمت را موقتاً ارائه خواهند داد.