این صفحه شما را نسبت به وضعیتی که اثر شما و دیگر نویسندگان، در فرایند «چاپ/نشر» دارند، مطلع می‌سازد.


در حال حاضر، وضعیت فرایند در حالت «دسته‌بندی» قرار دارد.


کلیات فرایند در زیر قابل ملاحظه است.

پس از رسیدن پروسه، به گام و حالت «دریافت آدرس ارسال»، تیم نویسندگی، در جهت «ارسال آثار و تکمیل فرایند» با شما ارتباط برقرار خواهد کرد.